Burc yorumlari

 • İslami Sohbet

   

  Sevgili Arkadaşlarım,
  Hepiniz artık muhtemelen biliyorsunuz ki, insan üç bedende yaratılmıştır. Yani içinizde birbirine taban tabana zıt iki varlıkla beraber yaşıyorsunuz. Bu varlıklar, NEFS VE RUHTUR.
  Ruh, Allahtan gelmiştir. Allahın bizdeki bir emanetidir. Bu emanet, bizler dünya yaşamını sürerken doğru tercihler yapmamızı ve neticede ALLAHIN KATINDAN BİR RUH İLE DESTEKLENİR HALE GELDİĞİMİZDE DE ALLAHA GERİ DÖNMEK İSTEMEKTEDİR.
  Zaten bizde emanet olduğuna göre emaneti ehline teslim etmemiz, iade etmemiz de en doğru davranış olacaktır. Ancak bu konuyu yeri gelir ise aşağıda kısaca anlatacağım.
  Birde bedenimizde olmayan ama beynimize vücudumuzun yönetimi ile ilgili emirleri ileten AKLIMIZ SÖZ KONUSUDUR. Akıl insan vücudu içerisinde yer almayan tabiri caiz ise bir komutandır. İki müşavirlik hizmeti veren yardımcısı da söz konusudur. İşte bu yardımcılar nefs ve ruhtur.
  İnsan nefsi, bir AHSENİ TAKVİM İÇERİSİNDE YARATILMIŞTIR. Yani en kötü olabileceği gibi en güzele de ulaşabilecek bir hüviyette yaratılmıştır. Allah tarafından SEVVA EDİLMİŞ, yani içyapısı düzenlemiştir. 19 gurup afetten müteşekkildir. Her bir gurubun belki de çok daha fazla alt gurubu olduğu da muhakkak. İşte herkesde %100 hasletlerle dolu olan bir ruh var. Yapısı hiç bozulmayan. Nefsimiz ise yapısı değişebilen bir varlık. Dolayısı ile insanların farklı f
  NEFS VE RUH, insana müşavirlik görevi görürler.
  İşte bir olayı yaşadığımız an itibarı ile nasıl davranacağımıza dair nefsin bir talebi ve ruhun bir talebi AKLIMIZA ULAŞIR. Bu tekliflerin biri doğruyu, diğeri ise yanlışı emretmektedir. Diyelim ki karar veremediniz, yani bu iki tekliften birini seçemediniz. Nefsiniz süratle size yeni yeni teklifler ulaştırır. Doğru tek olduğu için artık ruhunuzdan size teklif gelmez. Sonunda bir karar verirsiniz. İşte bu karar RUHUNUZUN TALEBİNE UYGUN BİR KARAR İSE AMELİ
  Şayet nefsinizin talebine uyacak olursanız, bu karar muhakkak ki en olumsuz ile en az olumsuz arasında bir yerde olacaktır. İşte bu kararın en doğru harekete yakınlığına veya uzaklığına göre de derecaat kaybedeceksiniz.
  İnsanı cennet veya cehenneme ulaştıracak olan şey işediği amellerdir. Yani bu amellerin karşılığında kaybettiği veya kazandığı dereceler önemlidir.
  Bu durum son derece açık olarak şu iki ayeti kerimede açıklanmıştır. 23/MU’MİNÛN-102: Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).
  O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.
  23/MU’MİNÛN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne).
  Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
  Şimdi lütfen düşünelim,
  Hiçbir insan doğumu itibarı ile hidayette değildir. Ayet istiyorsunuz tabiî ki,
  93/DUHÂ-7: Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
  Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.
  Sevgili Peygamberimiz dahi dalalette dünyaya gelmiş ise bizler Müslüman olduğunu düşündüğümüz bir ailede dünyaya geldik diye İSLAM OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORSANIZ ÇOK CİDDİ BİR YANILGI İÇERİSİNDESİNİZ DEMEKTİR.
  Bütün insanlar istisnası olmaksızın mutlaka cehenneme gideceklerdir. Bu Allahın kesinleşmiş bir hükmüdür. Allah sonra TAKVA SAHİPLERİNİ CEHENNEMDEN KURTARACAKTIR. Ayet istediğinizi duyar gibiyim. İşte ayetler;
  19/MERYEM-71: Ve in minkum illâ vâriduhâ, kâne alâ rabbike hatmen makdıyyâ(makdıyyen).
  Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.19/MERYEM-72: Summe nuneccîllezînettekav ve nezeruz zâlimîne fîhâ cisiyyâ(cisiyyen).
  Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.
  Demek ki takva sahipleri kurtarılacak ve cehennem ehli olanlar, yer katlarına ulaşacaklar ise ve ebediyen hepsi yerlerinde kalacaklar ise CENNET VE CEHENNEM ARASINDA BİR KÖPRÜ OLMASI DA İMKÂNSIZDIR.
  Nitekim bu husus bütün açıklığı ile ARS SURESİNDE açıklanmıştır. Allah bütün insanların hüsranda olduklarını söylüyor. Sonra istisnalarını yani kurtuluşa ulaşanları saynış
  1- Amenü olanlar. Peki amenü olanlar kim? En asgari veviyede amenü olanlar bizlere şu ayeti kerimelerde açıklanmış,
  8/ENFÂL-2: İnnemel mu’minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn(yetevekkelûne).
  Gerçek mü’minler onlardır ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir). Ve onlara Allah’ın âyetleri okunduğu zaman onların îmânlarını arttırır ve Rab’lerine tevekkül ederler.
  8/ENFÂL-3: Ellezîne yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
  Onlar namazlarını ikame ederler (kılarlar) ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler.
  8/ENFÂL-4: Ulâike humul muminûne hakkâ(hakkan), lehum derecâtun inde rabbihim ve magfiretun ve rızkun kerîm(kerîmun).
  İşte onlar gerçek mü’minlerdir. Onların Rab’lerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi) vardır ve kerim bir rızık vardır.
  Demek ki bu insanlar Allahın zikrinden fayda gören insanlar demektir. Fayda görmeyenlerde mi var? Elbette. Bu husus ise bize şu ayeti kerimede açıklanmış;
  39/ZUMER-22: E fe men şerehallâhu sadrehu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbih(rabbihi), fe veylun lil kâsiyeti kulûbuhum min zikrillâh(zikrillâhi), ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin).
  Allah kimin göğsünü İslâm için (Allah’a teslim için) yarmışsa artık o, Rabbinden bir nur üzere olur, değil mi? Allah’ın zikrinden kalpleri kasiyet bağlayanların vay haline! İşte onlar, apaçık dalâlet içindedirler.
  Demek ki Allahın zikri, bir insanın göğüsü İSLAM İÇİN ŞERH EDİLMİŞ İSE FAYDA SAĞLAR. ŞAYET BİR İNSANIN GÖĞÜSÜ İSLAM İÇİN ŞERH EDİLMEMİŞ VE KİŞİ ZİKİR YAPIYOR İSE NEFSLERİNİN KALBİ KASİYET BAĞLIYOR DEMEKTİR. 2- AMİLÛS SÂLİHÂT yapanlar. Amilûs Sâlihât kelimesinin anlamı iyi işler yapan demek değildir. Amilûs Sâlihât NEFSİ İSLAH EDİCİ AMEL YAPMAK DEMEKTİR. Nefsi islah edici amel yapabilmek için ise mutlaka Allahın sizin için ezelde tayin ettiği mürşidinize ulaşmış olmanız zorunludur. Çünkü tevbe almadığınız sürece RUHUNUZ SEYR-İ SULUK DENİLEN ALLAHA DOĞRU YAPILAN BİR YOLCULUĞU GERÇEKLEŞTİREMEZ.
  40/MU’MİN-15: Refîud derecâti zul arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min ıbâdihî li yunzire yevmet telâk(telâkı).
  Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından (Kendisine ulaştırmayı) dilediği kişinin (Allah’a ulaşmayı dilediği için Allah’ın da Kendisine ulaştırmak istediği kişinin) üzerine (başının üzerine) Allah’a ulaşma gününün geldiğini (o kişinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden (Allah’ın emrini tebliğ edecek) bir ruh (devrin imamının ruhunu) ulaştırır.
  Bu insanın ruhunun yaptığı görevden çok daha fazlasını yapmakla Allahın görevlendirdiği İMAM OLARAK GÖREVLİ KILDIĞI BİR RUH İLE BU İNSANI DESTEKLEMELİDİR Kİ, AMELÜS SALİHAT GERÇEKLEŞTİREBİLELİM.
  3- AMİLÛS SÂLİHÂT yapan bir insan ALLAHIN SURAT-I MUSTAKİMİ üzerinde ilerliyor demektir. SIRAT-I MUSTAKİM, ALLAHA İSTİKAMETLENMİŞ OLAN YOLUN ADIDIR. İNSAN RUHUNUN ALLAHA ULAŞMASI İSE VUSLATI İFADE EDER.
  Ruhu Allaha ulaşan bir insan ERMİŞ EVLİYADIR. Ruhumuzu Allaha ulaştırmak ise 12 ayeti kerime ile üzerimize farz kılınmıştır.
  4- HAKKI TAVSİYE EDENLER KİMLERDİR? VELAYET MAKAMLARINDA OLAN, ANCAK SALAH MAKAMININ 5. KADEMESİNE ULAŞMAMIŞ OLAN ERMİŞ EVLİYALARIN BÜTÜNÜDÜR.
  SABRI TAVSİYE EDENLER KİMLERDİR? Burada bahsedilen sabır bizim kullandığımız manada sabırlı olmak anlamını taşımaz. ALLAHIN ZATINA ŞAHİTLİK EDEN, BU SEBEPLE İRADESİNİ DE ALLAHA TESLİM EDENLERİN BÜTÜNÜNÜ İFADE EDER.
  Amenu olanlar bunların hepsini içerisinde toplayan bir kümeyi ifade eder.
  Sevgili Arkadaşlarım,
  Şunu anlamalıyız. İnsanoğlu daima iki seçenek sahibidir. Karar veremediği süre içerisinde bu seçenekler kendisine göre çoğalsa da aslında daima 2 seçenekten birini uygulayacaktır. Doğruyu veya yanlışı. Neticesinde kazanan veya kaybeden olacağız.
  İşte bir insanın KAZANAN OLMAYA adım attığı yer TAKVA SAHİBİ OLDUĞU NOKTADIR. ÖYLE İSE İLK TAKVA KURTULUŞA İLK ADIMIN GERÇEKLEŞTİĞİ, İNSANIN ŞEYTANA TABİ OLMAKTAN KURTULDUĞU VE ALLAHA DOST OLMAYA BAŞLADIĞI BİR NOKTAYI İFADE EDER. PEKİ NASIL TAKVA SAHİBİ OLURUZ? İŞTE CEVABI;
  30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
  O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O’na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.
  ŞAYET TAKVA SAHİBİ OLMADAN DÜNYA YAŞAMIMIZ SONA ERECEK OLUR İSE, O GÜNE KADAR KENDİ ÇABALARIMIZ İLE KAZANDIĞIMIZ BÜTÜN DERECELER BOŞA GİDECEKTİR. ÇÜNKÜ ALLAHIN AYETLERİ İNKAR ETMİŞİZ VE ALLAHA ULAŞMA GÜNÜN DE GERÇEK OLDUĞUNU KABUL ETMEMİŞİZ DEMEKTİR. Peki, bu konuda ayet var mı? ELBETTE VAR.
  18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat amâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kıyameti veznâ(veznen).
  İşte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.
  Gelin artık kendinize bir iyilik yapın. Bu iyiliği kendinize yapmadan ölüm veya ölüm hali size ulaşır ise kendinize yazık edeceksiniz.
  BU ALLAHIN BİR DAVETİDİR. BU BİR TEBLİĞDİR. ALLAH BÜTÜN YARATTIĞI KULLARINI SEVER. AMA KENDİSİNE DOST OLANLARI İSE MUTLAKA ÇOK DAHA FAZLA SEVER.
  ALLAH BÜTÜN İNSANLARA AHİRET YAŞAMI NASIL KAZANILIR? BUNUN YOLUNU AÇIK VE NET OLARAK GÖSTERMİŞTİR. SADECE SİZLERİN KENDİ İRADENİZ İLE ALLAHI SEÇMENİZİ BEKLEMEKTEDİR. AKSİ HALDE ŞEYTANA DOST OLARAK DÜNYA HAYATINIZ SONLANACAKTIR. SONSUZ BİR AZAP İÇERİSİNDE OLACAKSINIZ. YAZIK ETMEYİN KENDİNİZE VE ALLAHIN SEVDİĞİ, DOSTU OLAN KULLARI ARASINDA YER ALIN.
  ALLAHIN YARDIMI ALLAHIN DAVETİNİ KABUL ETTİĞİNİZ ANDAN İTİBAREN ARD ARDA GELECEKTİR.
  DUA İLE.

   

  Okunma Sayısı ; 374

  İslami Sohbet Benzer Yazılar

  Islami chat siteleri, islami chat, islam chat, chat islam, islam sohbet siteleri Islami sohbet etmek isteyen değerli arkadaşlar, buyrun islama uygun
  Merhabalar değerli askyerim kullanıcıları Evlilik siteleri günümüzde oldukça rağbet görmektedir. Belki hayırlı kismetleri bu siteler sayesinde
  Bildiğiniz gibi sohbet, kendi içinde belirli anlamları ve kavramları barındıran; belli çerçeve içerisinde niteliğini ve niceliğini sohbete katılan
  irc sohbet odalari ,izmır sohbet, adana sohbet ve ankara  Sohbet odalari Merhaba arkadaşlar, Uzun süredir sanal ortamda sizler için online olan sohbet
  merhaba sohbetçi chatci arkadaşlarım. girdiğimiz sohbet chat ortamlarında sitelerin de elbette kurulan sohbetin ulaştığı bir nokta vardır. herkesin
    merhaba sevgili sohbet severler. harika bir sohbet chat muhabbet ortamı sizler için hazırladık. oturduğunuz yerden chat yapabılme sohbet

  Toplam 0 Yorum Yapılmış

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  *

  İslami Sohbet Etiketler

  Sohbet | Seviyeli Sohbet | Sohbet Odaları | Aşk Sohbet | Sevgi Sohbet | Chat
  sohbet chat gay sohbet